Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5.36 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

a)Axit HCl có thể tham gia phản ứng oxi hoá - khử với vai trò :

- chất oxi hoá ;

- chất khử ;

- làm môi trường.

b)  Axit HCL có thể tham gia phản ứng trao đổi.

Lời giải:

a)  \(Zn + 2HCl → ZnCl_2 + H_2↑\)

            (chất oxi hoá)

\(MnO_2 + 4HCl → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

                      (chất khử)

\(4FeCl_2 +            O_2 +           4HCL → 4FeCl_3 + 2H_2O\)

(chất khử)     (chất oxi hoá)      (môi trường)

b)          \(HCl + AgNO_3 → AgCl↓ + HNO_3\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay