Bài 5.37 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là... DeHocTot.com

Bài 5.37 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCL và \(H_2SO_4\). Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

Lời giải: 

Đặt x, y là số mol HCl và \(H_2SO_4\) trong 40 ml dung dịch A.

\(HCL + NaOH → NaCl + H_2O\)

x mol    x mol        x mol

\(H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O\)

 y mol              2y mol         y mol

Số mol NaOH : \(x + 2y = {{1.60} \over {1000}} = 0,06\)  (1)

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76      (2)

Từ (1), (2), giải ra : x = 0,04 ; y = 0,01.

 \({C_{M(HCl)}} = {{0,O_4} \over {0,O_4}} = 1\left( {mol/l} \right);\,\,\,\,\,\,\,{C_{M({H_2}S{O_4})}} = {{0,01} \over {0,O_4}} = 0,25\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay