Bài 5.38 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5.38 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có 3 ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch từng chất sau đây : \(NaCl, NaNO_3, HCL\). Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3 dung dịch đó.

Lời giải:

+ Dùng quỳ tím nhận ra dung dịch HCL (quỳ tím chuyển màu đỏ).

+ Phân biệt 2 dung dịch còn lại bằng dung dịch \(AgNO_3\), dung dịch nào có kết tủa màu trắng khi tác dụng \(AgNO_3\) dung dịch NaCl.

\(NaCl + AgNO_3 → AgCl↓ + NaNO_3\)

+ Còn lại là dung dịch \(NaNO_3\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay