Bài 5.4 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hoàn thành PTHH của các phản ứng sau và ... DeHocTot.com

Bài 5.4 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hoàn thành PTHH của các phản ứng sau và nhận xét về số oxi hoá của các halogen trong hợp chất thu được.

Số oxi hoá của các halogen trong hợp chất đều là -1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay