Bài 5.41 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột... DeHocTot.com

Bài 5.41 trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hãy chọn nửa sơ đồ phản ứng ở cột II để ghép với nửa sơ đồ phản ứng II cột I cho phù hợp.

Lời giải:

a - 4 ; b- 3 ; c - 2; d-1; e- 5de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay