Bài 5.42 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Lấy một bình cầu đựng đầy nước clo... DeHocTot.com

Bài 5.42 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Lấy một bình cầu đựng đầy nước clo úp ngược trên chậu đựng nước clo rồi đưa cả bình và chậu đó ra ngoài ánh sáng mặt trời Khí gì sinh ra và tụ lại ở đáy bình cầu ? 

Lời giải:

Phương trình phản ứng

\(Cl_2+H_2O→HCl+HClO\)
\(2HClO→2HCl+O_2↑\)

vậy khí đó là khí oxide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay