Bài 5.46 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Đưa một bình cầu đựng 250 gam nước cl... DeHocTot.com

Bài 5.46 trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Đưa một bình cầu đựng 250 gam nước clo ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có 0,112 lít (đktc) khí được giải phóng. Hỏi khí nào được giải phóng ? Tính nồng độ % của clo trong dung dịch đầu, cho rằng tất cả clo tan trong nước, đã phản ứng với nước.

Lời giải:

Khi được giải phóng là \(O_2\)

Từ (1) và (2) suy ra:  

\(\begin{array}{l}
{n_{C{l_2}}} = 0,01\left( {mol} \right)\\
C{\% _{\left( {Clo} \right)}} = \frac{{71.0,01}}{{250}}.100\% = 0,284\%
\end{array}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay