Bài 5.5 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Xác định số oxi hoá của các nguyên tố... DeHocTot.com

Bài 5.5 trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Xác định số oxi hoá của các nguyên tố halogen trong các chất sau và rút ra nhận xét về số oxi hoá của chúng trong các hợp chất.

a)\(F_2, HF, NaF, BaF_2\)

b)\(Cl_2, HC1, NaCl, NaClO, NaClO_2, NaC1O_3, NaC1O_4\).

c)\(Br_2, HBr, NaBr, HBrO, HBrO_2, HBrO_3, KBrO_4\).

d)\(I_2, HI, Nai, HIO, HIO_2, HIO_3, HIO_4\). 

Lời giải:

Nhận xét:

-   Flo chỉ có số oxi hoá -1 trong các hợp chất.

-   Clo ngoài số oxi hoá -1 còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

-   Brom và iot có số oxi hoá tương tự như số oxi hoá của clo trong các hợp chất.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay