Bài 5.52 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Có hai nguyên tố halogen khi ở dạng đơn ... DeHocTot.com

Bài 5.52 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có hai nguyên tố halogen khi ở dạng đơn chất đều độc hại với cơ thể người, nhưng ở dạng hợp chất muối natri lại cần thiết đối với cơ thể người. Hãy cho biết tên 2 nguyên tố đó và tên hợp chất muối natri của chúng.

Lời giải:

- Hai nguyên tố đó là clo và iot.

- Hợp chất của chúng là natri clorua (NaCl) và natri iotua (NaI).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay