Bài 5.53 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5.53 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Vì sao trong các hợp chất, Flo luôn có số oxi hoá âm còn các halogen khác, ngoài số oxi hoá âm còn có số oxi hoá dương ?

Lời giải:

Vì Flo là phi kim mạnh nhất trong số tất cả các phi kim nên trong các phản ứng nó chỉ thu thêm e nên luôn luôn có số oxi hoá âm.Các halogen khác còn có số oxi hoá dương vì còn có những phi kim mạnh hơn chúng nên chúng có thể nhường e cho phi kim này.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay