Bài 5.54 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho một luồng khí \(Cl_2\) qua dung dịch KB... DeHocTot.com

Bài 5.54 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho một luồng khí \(Cl_2\) qua dung dịch KBr một thời gian dài. Có thể có những phản ứng hoá học nào xảy ra ? Viết PTHH của các phản ứng đó.

Lời giải:

Có các phản ứng sau :

Clo đẩy brom ra khỏi muối KBr : 

\(Cl_2 + 2KBr →  2KC1 + Br_2\)                  (1)

Một phần clo tác dụng với nước :

Một phần clo đẩy brom ra khỏi HBr :

\(Cl_2 + 2HBr  → 2HCl + Br_2\)     (4)

Dưới tác dụng của ánh sáng, các axit HCIO và HBrO bị phân huỷ :

\(2HClO →2HCl + O_2\) .  (5)

\(2HBrO→ 2HBr + O_2\)      (6)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay