Bài 5.55 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nêu phương pháp hoá học để phân biệt ... DeHocTot.com

Bài 5.55 trang 54 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch NaCl, NaBr, NaI. Viết PTHH của các phản ứng.

Lời giải:

Sục khí \(Cl_2\) vào các dung dịch trên đã được cho thêm hồ tinh bột.

- Dung dịch nào không có hiện tượng gì xảy ra, đó là dung dịch NaCl.

- Dung dịch nào có chất lỏng màu nâu tạo thành, đó là dung dịch NaBr :

\(Cl_2 + 2NaBr → 2NaCl + Br_2\)

- Dung dịch nào có màu xanh xuất hiện, đó là dung dịch NaI:

\(Cl_2 + 2NaI   →   2NaCl + I_2\)

(\(I_2\) gặp hồ tinh bột tạo ra hợp chất có màu xanh).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay