Bài 5.7 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Một nguyên tố halogen có cấu hình electro... DeHocTot.com

Bài 5.7 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là \(4s^2 4p^5\)

a) Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử nguyên tố đó.

b) Cho biết tên, kí hiệu hoá học và cấu tạo phân tử của đơn chất halogen này.

c) Nêu tính hoá học cơ bản của nguyên tố trên.

d) So sánh tính chất hoá học của nguyên tố này với 2 nguyên tố halogen khác đứng trên và dưới nó trong nhóm halogen.

Lời giải:

a) \(1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p^5\)

b) Đó là brom, kí hiệu hoá học là Br, phân tử gồm 2 nguyên tử liên kết với nhau bằng 1 liên kết cộng hoá trị.

c) Tính chất hoá học cơ bản là tính oxi hoá mạnh.

d) Brom có tính oxi hoầ yếu hơn clo nhưng mạnh hơn iot.

\(Cl_2 + 2NaBr → 2NaCl + Br_2\)

\( Br_2 + 2NaI → 2NaBr + I_2\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay