Bài 5.70 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Vì sao người ta có thể điều chế \(Cl_2... DeHocTot.com

Bài 5.70 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Vì sao người ta có thể điều chế \(Cl_2, Br_2, I_2\) bằng cách cho hỗn hợp dung dịch \(H_2SO_4\) đặc và \(MnO_2\) tác dụng với muối clorua, bromua, iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế \(F_2\) ? Bằng cách nào có thể điều chế được \(F_2\) ? Viết PTHH của các phản ứng.

Lời giải:

Người ta có thể điều chế \(Cl_2 ; Br_2 ; I_2\) bằng oách cho hỗn hợp \(H_2SO_4\) và \(MnO_2\)  tác dụng với muối clorua, bromua, iotua. Các sản phẩm trung gian là HCL, HBr, HI bị hỗn hợp (\(MnO_2 + H_2SO_4\)) oxi hoá thành \(Cl_2 ; Br_2 ; I_2\) .Các PTHH có thể viết như sau :

\(NaCl + H_2SO_4 →NaHSO_4 + HCL\)

\(MnO_2 + 4HCL →MnCl_2 + Cl_2↑ + 2H_2O\)

Các phản ứng cũng xảy ra tương tự đối với muối NaBr và NaI.

Không thể áp dụng phương pháp trên để điều chế \(F_2\) vì hỗn hợp oxi hoá (\(MnO_2 + H_2SO_4\))  không đủ mạnh để oxi hoá HF thành \(F_2\).

Cách duy nhất điều chế \(F_2\) là điện phân KF tan trong HF lỏng khan (không

có mặt \(H_2O\)). Dùng dòng điện một chiểu 8-12 von ; 4000 - 6000 ampe ; Bình điện phân có catôt làm bằng thép đặc biệt hoặc bằng đồng và anôt làm bằng than chì (graphit).

Ở catôt : \(2H^+ + 2e → H_2\)

ở anôt : \(2F^- → F_2 + 2e\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay