Bài 5.71 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Bằng phương pháp hoá học nào có thểa)X... DeHocTot.com

Bài 5.71 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Bằng phương pháp hoá học nào có thể

a)Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua ?

b)Thu được khí clo từ hỗn hợp khí ở câu a ?

c) Thu được khí hiđro clorua từ hỗn hợp khí ở câu a ?

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Cách 1 : Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch HBr hoặc dung dịch \(HI, Cl_2 \) sẽ oxi hoá HBr hoặc HI thành \(Br_2\) hoặc \(I_2\) làm cho dung dịch không màu ban đầu chuyển thành màu vàng hoặc màu nâu.

\(Cl_2 + 2HBr → 2HCL + Br_2\) (dung dịch có màu vàng)

hoặc \(Cl_2 + 2HI → 2HCL + I_2\) (dung dịch có màu vàng nâu)

Cách 2 : Có thể nhận biết hỗn hợp khí bằng giấy quỳ tím ẩm. Lúc đầu quỳ tím chuyển thành màu đỏ, do hỗn hợp khí có HCl. Sau đó màu đỏ biến mất do trong hồn hợp có khí \(Cl_2\). Khí \(Cl_2\) tác dụng với \(H_2O\) sinh ra HClO có tính oxi hoá rất mạnh, làm mất màu đỏ :

b) Cho hỗn hợp khí trên (HCL và \(Cl_2\)) tác dụng với chất oxi hoá mạnh là \(MnO_2\), dung dịch \(KMnO_4\)... HCL bị oxi hoá thành \(Cl_2\), kết quả thu được chất khí duy nhất là \(Cl_2\).

\(4HCL + MnO_2 → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

\(16HCL + 2KMnO_4 → 2KC1 + 2MnCl_2 + 5C1_2 + 8H_2O\)

c) Cho hỗn hợp khí trên tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, thu được khí duy nhất là HCL :

Hoặc cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng bột đồng kim loại đun nóng, khí \(Cl_2\) tác dụng với đồng kim loại tạo muối clorua là chất rắn. Chất khí không tác dụng với đồng kim loại là HCL, nên chất khí đi ra chỉ là HCL.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay