Bài 5.73 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Tính khối lượng muối NaCl và muối NaI c... DeHocTot.com

Bài 5.73 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Tính khối lượng muối NaCl và muối NaI cần thiết để có 10 tấn muối ăn chứa 2,5% NaI.

Lời giải:

Một tấn muối ăn chứa 0,025 tấn NaI →

Khối lượng NaI =0,25 tấn

Khối lượng NaCl = 9,75 tấn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay