Bài 5.74 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho các chất sau : \(KC1, CaCl_2, MnO_2\), dung... DeHocTot.com

Bài 5.74 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho các chất sau : \(KC1, CaCl_2, MnO_2\), dung dịch \(H_2SO_4\) đặc. Đem trộn 2 hoặc 3 chất với nhau. Trộn như thế nào thì tạo thành clo ? Trộn như thế nào thì tạo thành hiđro clorua ? Viết PTHH của các phản ứng.

Lời giải:

+ Để tạo thành clo thì trộn KC1 hoặc \(CaCl_2\) với \(MnO_2\) và \(H_2SO_4\)  đặc.

\(2KC1 + H_2SO_4 (đặc) \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  K_2SO_4 + 2HCl↑ \)

\(MnO_2 + 4HCL \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

+ Để tạo thành hiđro clorua thì trộn KCl hoặc CaClO với \(H_2SO_4\) đặc.

\(CaCl_2 + 2H_2SO_4(đặc) \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  Ca(HSO_4)_2 + 2HCl↑ \) de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay