Bài 5.75 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Dựa vào cấu tạo, hãy giải thích vì sao... DeHocTot.com

Bài 5.75 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Dựa vào cấu tạo, hãy giải thích vì sao tính oxi hoá của ion hipoclorit \(ClO^-\) mạnh hơn ion clorat \(ClO_3^-\). Lấy thí dụ phản ứng để minh hoạ.

Lời giải: 

\(ClO^-\)  và \(ClO_3^-\) có cấu tạo tương ứng như sau :

Liên kết Cl-O trong \(ClO_3^-\) ngắn hơn trong \(ClO^-\)  nên độ bền \(ClO_3^-\) > \(ClO^-\). Do đó tính oxi hoá \(ClO_3^-\) < \(ClO^-\).

Trong dung dịch nước, ion \(ClO_3^-\) chỉ oxi hoá trong môi trường axit mạnh, còn ion \(ClO^-\) oxi hoá trong bất kì môi trường nào.

Thí dụ : \(NaClO + 2KI + H_2O → NaCl + I_2 + 2KOH\)

\(NaClO_3 + 6KI + 3H_2SO_4 → NaCl + 3I_2 + 3K_2SO_4 + 3H_2O\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay