Bài 5.8 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi c... DeHocTot.com

Bài 5.8 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung dịch KOH ở nhiệt độ thường. Giải thích vì sao có sự khác nhau ở 2 phản ứng đó:

Lời giải:

  \(Cl_2 + 2KOH → KC1 + KClO + H_2O\)

\(3I_2 + 6KOH → 5KI + KI_O3 + 3H_2O\)

Trong môi trường kiềm, ion \(XO^-\) phân huỷ theo phản ứng sau :

\(3XO^-→ 2X^-+ XO3^-\) (kí hiệu X là halogen)

lon \(ClO^-\) phân huỷ rất chậm ở nhiệt độ thường, phân huỷ nhanh ở nhiệt độ trên 75°C

Ion \(IO^-\) phân huỷ ở tất cả các nhiệt độ trên, do đó ở nhiệt độ thường, ta có 2 phản ứng trên.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay