Bài 5.9 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 5.9 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr. Sau phản ứng làm bay hơi dung dịch thì thu được 1,155 gam chất rắn khan. Xác định % về khối lượng của clo trong 5 gam brom đem phản ứng.

Lời giải:

Khối lượng muối giảm là :

1,600- 1,155 = 0,445 (g)

\(Cl_2 + 2KBr → 2KC1 + Br_2\)

 71 g       238 g       149 g khối lượng muối giảm đi 89 g

xg                                                                        0,445 g

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\frac{{71}}{x} = \frac{{89}}{{0,445}} \to x = \frac{{71.0,445}}{{89}} = 0,355\left( g \right)\,clo\\
\% {m_{clo}} = \frac{{0,355}}{5}.100\% = 7,1\%
\end{array}\)

 .comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay