Bài 6.10 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6.10 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có ti khối đối với hiđro bằng 18. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

Lời giải:

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí:

 \(\overline M  = {\rm{ }}18.2 = 36\left( {g/mol} \right)\)

Đặt x và y là số mol \(O_3\) và \(O_2\)có trong 1 mol hỗn hợp khí, ta có phương trình đại số :

 \({{48{\rm{x}} + 32y} \over {x + y}} = 36\)

Giải phương trình, ta có y = 3x. Biết rằng tỉ lệ phần trăm về số mol khí cũng là tỉ lệ về thể tích : Thể tích khí oxi gấp 3 lần thể tích khí ozon. Thành phần của hỗn hợp khí là 25% ozon và 75% oxi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay