Bài 6.12 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấ... DeHocTot.com

Bài 6.12 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Sau khi ozon hoá một thể tích oxi thì thấy thể tích giảm đi 5 ml. Tính thê tích ozon đã được tạo thành và thể tích oxi đã tham gia phản ứng để biến thành ozon. Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Lời giải:

\(3O_2    →    2O_3\)

3ml → 2 ml (giảm 1 ml)

y ml ←x ml (giảm 5 ml)

Rút ra : x = 10 ml và y = 15 ml

Thể tích \(O_3\) đã tạo thành là 10 ml.

Thể tích \(O_2\) đã tham gia phản ứng là 15 ml.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay