Bài 6.13 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp... DeHocTot.com

Bài 6.13 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Một bình cầu dung tích 448 ml được nạp oxi rồi cân. Phóng điện để ozon hoá, sau đó lại nạp oxi rồi cân. Khối lượng trong 2 trường hợp chênh lộch nhau 0,03 gam.

Tính phần trăm về khối lượng của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng. Biết các thể tích khí nạp vào bình đều đo ở đktc.

Lời giải:

448 ml ở đktc là 0,02 mol.

Số mol ozon có trong oxi đã được ozon hoá :

 \({{0,O_3} \over {16}}\)= 0,001875 (mol) hay 0,09 (g).

16

Số mol oxi có trong bình : 0,02 - 0,001875 = 0,018125 (mol) hay 0,58 g.

Khối lượng của hỗn hợp : 0,09 + 0,58 = 0,67 (g).

Phẩn trăm khối lượng cua ozon trong hỗn hợp :  \({{0,09.100\% } \over {0,67}} = 13,43\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay