Bài 6.21 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Đốt nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam bột... DeHocTot.com

Bài 6.21 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Đốt nóng một hỗn hợp gồm 6,4 gam bột lưu huỳnh và 15 gam bột kẽm trong môi trường kín không có không khí.

a)Viết PTHH của các phản ứng.

b)Cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

c) Chất nào còn lại sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu ?

 Lời giải:

 a) Zn + S → ZnS

b) Zn : Chất khử hay chất bị oxi hoá.

S : Chất oxi hoá hay chất bị khử.

c)  \({n_{Zn}} = {n_S} = {{6,4} \over {32}} = 0,2 \Rightarrow {m_{Zn}} = 0,2 \times 65 = 13\left( g \right)\)

Zn dư, khối lượng là 2 gamde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay