Bài 6.24 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho sơ đồ chuỗi phản ứng :Biết rằng ... DeHocTot.com

Bài 6.24 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho sơ đồ chuỗi phản ứng :

Biết rằng : \(X_1\) là hợp chất của 1 kim loại và 1 phi kim.

\(A_1, A_2, A_3, Z_1\) là các hợp chất của lưu huỳnh

\(B_1, B_3, B_5, Z_1\)  là hợp chất của đồng hoặc đồng kim loại.

Hãy viết PTHH của chuỗi phản ứng (có ghi điều kiện) xảy ra theo sơ đồ trên.

Lời giải:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay