Bài 6.26 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650 gam b... DeHocTot.com

Bài 6.26 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Đun nóng một hỗn hợp gồm có 0,650 gam bột kẽm và 0,224 gam bột lưu huỳnh trong ống nghiệm đậy kín không có không khí.Sau phản ứng người ta thu được chất nào trong ống nghiệm ? Khối lượng là bao nhiêu ?

Lời giải:

 

Theo (1) sau phản ứng trong ống nghiệm thu được:

 \({n_{ZnS}} = 0,007\,mol;\,\,\,\,{m_{ZnS}} = 97.0,007 = 0,679\left( g \right)\)

\(n_{Zn (dư)}\)= (0,01- 0,007) =0,003 (mol); \(m_{Zn dư}\)=65 . 0,003 = 0,195 (g)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay