Bài 6.27 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng khô... DeHocTot.com

Bài 6.27 trang 62 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng không khí, lưu huỳnh cháy hết. Tính tỉ khối đối với He của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu oxi trong bình vừa đủ đốt cháy hết S.

Lời giải:

Nitơ chiếm 80% thể tích không khí, điều đó có nghĩa là trong không khí mỗi khi có 1 mol oxi sẽ có 4 mol nitơ.

\( S + O_2 → SO_2\)

Khi tạo thành 1 mol \(SO_2\) thì hỗn hợp thu được gồm 1 mol \(SO_4\)  và 4 mol \(N_2\)

 \(\overline M  = {{64 + 28 \times 4} \over 5} = 35,2\left( {g/mol} \right)\)

Tỉ khối của hỗn hợp đối với He là :  \(d = {{35,2} \over 4} = 8,8\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay