Bài 6.30 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho phản ứng hoá học : \(SO_2 + Br_2 + H_2O... DeHocTot.com

Bài 6.30 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho phản ứng hoá học : \(SO_2 + Br_2 + H_2O → HBr + H_2SO_4\)

Hệ số của chất oxi hoá và hệ số của chất khử trong PTHH của phản ứng trên là

A. 1 và 2.               B. 1 và 1.                 C. 2 và 1.                        D. 2 và 2

Lời giải:

Hướng dẫn. Sau khi cân bằng, ta có PTHH :

 \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + {\mathop {Br}\limits^0 _2} + 2{H_2}O \to 2H\mathop {Br}\limits^{ - 1}  + {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\)

Chất oxi hoá là \(Br_2\) có hệ số là 1, chất khử là \(SO_2\) có hệ số là 1

Trả lời : Đáp án B.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay