Bài 6.31 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Trong phản ứng hoá học, các chất : \(S, ... DeHocTot.com

Bài 6.31 trang 63 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong phản ứng hoá học, các chất : \(S, H_2S, SO_2\) có thể là chất oxi hoá, chất khử hay vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử ? Viết PTHH để minh hoạ cho câu trả lời.

Lời giải:

Là chất khử : \(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → 2HBr + H_2SO_4\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay