Bài 6.35 trang 65 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Từ những chất sau : \(Cu, S, H_2S, O_2, Na_2... DeHocTot.com

Bài 6.35 trang 65 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Từ những chất sau : \(Cu, S, H_2S, O_2, Na_2SO_3, H_2SO_4\) đặc và dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, hãy viết PTHH của phản ứng điều chế \(SO_2\).

Lời giải:

Hướng dẫn. Các phản ứng điều chế \(SO_2\) :

\(H_2SO_4\)  đặc tác dụng với Cu.

\(2H_2SO_4 \)(đặc, nóng) + Cu → \(CuSO_4 +SO_2↑ +2H_2O\)

\(H_2SO_4\)   đặc nóng tác dụng với S.

\(2H_2SO_4 + S → 3SO_2↑ +2H_2O\)

Đốt cháy S trong oxi hoặc trong không khí.

\(S +O_2 → SO_2↑\)

Đốt cháy \(H_2S\) trong oxi hoặc trong không khí.

\(2H_2S + 3O_2 → 2SO_2↑ +2H_2O\)

Dung dịch \(H_2SO_4\)   loãng tác dụng với \(Na_2SO_3\) ở trạng thái rắn hoặc dung dịch.

\(H_2SO_4 + Na_2SO_3 → H_2O +Na_2SO_4 +SO_2↑ \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay