Bài 6.5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nêu phương pháp hoá học để phân biệt ... DeHocTot.com

Bài 6.5 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất khí không màu sau : hiđro clorua, cacbon đioxit, oxi, ozon.

Lời giải:

Hướng dẫn. Có thể phân biệt các khí này bằng trình tự những thí nghiệm :

Dùng dung dịch \(Ca(OH)_2\) để nhận ra khí cacbonic.

Dùng dung dịch chứa hỗn hợp KI và hồ tinh bột để nhận ra khí ozon.

Dùng giấy quỳ tím tẩm nước để nhận ra khí hiđro clorua.

Khí còn lại là oxi được nhận ra bằng than hồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay