Bài 6.54 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nêu phương pháp hoá học để phân biệt ... DeHocTot.com

Bài 6.54 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sáu với điều kiện được dùng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử :

\(Na_2SO_4, NaCl, H_2SO_4, HCL\).

Viết PTHH của những phản ứng đã dùng.

Lời giải:

- Dùng quỳ tím để phân thành hai nhóm chất :

Nhóm 1 : \(HCL, H_2SO_4\).

Nhóm 2 : \(NaCl, Na_2SO_4\).

Thuốc thử được chọn thêm có thể là dung dịch \(BaCl_2\) để phân biệt từng chất có trong mỗi nhóm chất:

Chất nào ở nhóm 1 tạo kết tủa trắng với dung dịch \(BaCl_2\), chất đó là \(H_2SO_4\). Chất còn lại là HCL.

Chất nào ở nhóm 2 tạo kết tủa trắng với dung dịch \(BaCl_2\), chất đó là \(Na_2SO_4\). Chất còn lại là NaCl.

PTHH:

\(H_2SO_4 +BaCl_2 → BaSO_4↓ + HCl\)

\(Na_2SO_4 + BaCl_2 → BaSO_4↓ + NaCl\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay