Bài 6.55 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Có những chất khi tham gia phản ứng hoá ... DeHocTot.com

Bài 6.55 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá. Hãy dẫn ra những PTHH để minh hoạ cho những trường hợp sau :

a) Chất đó là oxit.

b)  Chất đó là axit.

c)  Chất đó là muối.

d)  Chất đó là đơn chất.

Lời giải:

a) \(SO_2\)

\( SO_2\) +\(2H_2O\)+\(O_2+2SO_2 → 2H_2SO_4\)

\(2H_2S +SO_2→ 2H_2O+ 3S↓\)

b) HCl

+ \(HCl +Fe → Fe Cl_2 +H_2↑ \)

+ \(4HCl+ MnO_2 →Cl_2↑ +2H_2O+MnCl_2\)

c) \(CuBr_2\)

+ \(CuBr_2\) là chất oxi hoá:

\(Fe + CuBr_2 → Cu +FeBr_2\)

\(CuBr_2\) là chất khử:

\(CuBr_2 +Cl_2 → CuCl_2 + Br_2\)

d) S.

+ \( S + O_2 → SO_2\)

+ \( S + Fe → FeS\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay