Bài 6.56 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Có những chất sau : \(Mg, Na_2CO_3, Cu\), dun... DeHocTot.com

Bài 6.56 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có những chất sau : \(Mg, Na_2CO_3, Cu\), dung dịch \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(H_2SO_4\)  loãng.

Hãy cho biết chất nào tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  đặc hay loãng để sinh ra :

a) Chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Chất khí nặng hơn không khí, nó vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

c) Chất khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy.

Viết tất cả PTHH cho các phản ứng.

Lời giải:

a) Mg + dung dịch \(H_2SO_4\) loãng sinh ra khí hiđro.

PT : \(Mg + H_2SO_4 → MgSO_4\)

b) Cu + \(H_2SO_4\) đặc sinh ra khí \(SO_2\).

PT:

\(Cu +2H_2SO_4 →2H_2O +SO_2 + CuSO_4\)  

c) \(Na_2CO_3\) + dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, sinh ra khí \(CO_2\).

PT: \( Na_2CO_3 + H_2SO_4 → NaSO_4 + H_2O +CO_2\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay