Bài 6.57 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6.57 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit sunfuric có những hoá chất sau : Cu, ZnO, Fe, \(Na_2SO_3, C_{12}H_{22}O_{11} \)  (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch \(H_2SO_4\) loãng và dung dịch \(H_2SO_4\) đặc.

Hãy lập kế hoạch thí nghiệm để chứng minh rằng :

a) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng có những tính chất hoá học chung của axit.

b) Dung dịch \(H_2SO_4\) đặc có những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh và tính háo nước.

Lời giải:

a) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng có tính chất chung của axit. Các thí nghiệm chứng minh :

Thí nghiệm 1. \(Fe + H_2SO_4\)

Thí nghiệm 2. \(ZnO + H_2SO_4\)

 Thí nghiệm 3. \(Na_2SO_3 + H_2SO_4\)

Thí nghiệm 4. \(NaOH + H_2SO_4\) (dùng giấy quỳ tím chứng minh có phản ứng hoá học xảy ra).

b) Các thí nghiệm chứng minh \(H_2SO_4\) có tính chất hoá học đặc trưng .

Thí nghiệm 5. \(Cu + H_2SO_4\)(đặc) - Tính oxi hoá mạnh.

Thí nghiệm 6. \(C_{12}H_{22}O_{11} + H_2SO_4(đặc)\) - Tính háo nước và tính oxi hoáde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay