Bài 6.58 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cần điều chế một lượng muối \(CuSO_4... DeHocTot.com

Bài 6.58 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cần điều chế một lượng muối \(CuSO_4\). Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

a) Axit sunfuric tác dụng với đồng (II) oxit.

b)  Axit suníuric tác dụng với kim loại đồng.

Lời giải:

Viết các PTHH :

\(H_2SO_4 + CuO → CuSO_4 + H_2O\)                           (1)

\(2H_2SO_4 + Cu → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)                                        (2)

Theo (1): Muốn điều chế được 1 mol \(CuSO_4\), cần 1 mol \(H_2SO)4\).

 Theo (2): Muốn điều chế được 1 mol \(CuSO_4\),  cần 2 mol \(H_2SO)4\).

 Kết luận : Phương pháp thứ nhất tiết kiệm được một nửa lượng axit sunfuric.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay