Bài 6.59 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6.59 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau :

a) Nhiệt phân \(CaCO_3\).

b)Dung dịch HCL đặc tác dụng với \(MnO_2\).

c) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng tác dụng với Zn.

d)Dung dịch \(H_2SO_4\) đặc tác dụng với Cu.

e) Nhiệt phân \(KMnO_4\).

-  Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và viết PTHH của các phản ứng.

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi thí nghiệm ?

Lời giải:

a)   Khí \(CO_2\), khẳng định bằng dung dịch \(Ca(OH)_2\).

 

b) Khí \(Cl_2\), khí clo ẩm có tính tẩy màu.

\(4HCl+ MnO_2 → 2H_2O +Cl_2 ↑ + MnCl_2\)

c)      Khí \(H_2\), cháy trong không khí kèm theo tiếng nổ nhỏ.

\(H_2SO_4 + Zn →ZnSO_4 +H_2\)

\(H_2 +O_2 → H_2O\)

d)     Khí \(SO_2\), khí này làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\).

\(2H_2SO_4 + Cu → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)

\(2H_2O +\,\,\,\,\,2KMnO_4 + \,\,\,\,\,5SO_2 → 2H_2SO_4+ 2MnSO_4 +K_2SO_4\)

(không màu)   (tím)          (không màu, mùi sốc) (không màu)   (trắng)

e) Khí \(O_2\), khí này làm than hồng bùng cháy.

\(2KMnO_4 → MnO_2 +O_2 + K_2MnO_4\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay