Bài 6.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc)... DeHocTot.com

Bài 6.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân hoàn toàn \(KMnO_4, KClO_3\) trong các trường hợp sau :

a) Các chất có cùng khối lượng.

b) Các chất có cùng số mol.

Lời giải:

PTHH của phản ứng điều chế khí oxi :

Nếu các chất có cùng khối lượng :

Theo (1) : 316 g \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol \(O_2\).

Theo (2) : 245 g \(KClO_3\) điểu chế được 3 mol \(O_2\).

Vậy 316 g \(KClO_3\)  điều chế được : \({{3.316} \over {245}} \approx 3,87\left( {mol} \right){O_2}\).

Kết luận : Nếu dùng cùng một khối lượng thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3,87 lần so với \(KMnO_4\).

b) Nếu các chất có cùng số mol :

Theo (1): 2 mol \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol khí \(O_2\).

Theo (2) : 2 mol \(KClO_3\) điều chế được 3 moi khí \(O_2\).

Kết luận : Nếu dùng cùng số mol thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3 lần so với \(KMnO_4\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay