Bài 6.60 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Thực hiện những biến đổi hoá học sau... DeHocTot.com

Bài 6.60 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH và ghi điều kiện của phản ứng, nếu có :

 

 

Lời giải:

Các PTHH cho những biến đổi :

1) Đốt khí \(H_2S\) trong oxi hoặc không khí dư :

2) Dùng \(Br_2\) oxi hoá khí \(SO_2\) :

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → 2HBr + H_2SO_4\)

3) Dùng Cu khử \(H_2SO_4\) đặc :

4) Dùng khí oxi để oxi hoá \(SO_2\) với xúc tác\(V_2O_5\):

5) Cho SO3 tác dụng với H2O :

\(SO_3 +H_2O →H_2SO_4\)

6) Đốt lưu huỳnh trong oxi hoặc trong không khí

\(S +O_2 →SO_2\)

7) Dùng \(H_2S\) khử \(SO_2\) :

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay