Bài 6.61 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Dung dịch axit sunfuric đặc (D = 1,83 g/ml) c... DeHocTot.com

Bài 6.61 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Dung dịch axit sunfuric đặc (D = 1,83 g/ml) chứa 6,4% nước. Hãy cho biết trong 1 lít dung dịch axit này có bao nhiêu mol \(H_2SO_4\) ?

Lời giải:

Một lít \(H_2SO_4\) đặc có khối lượng là : .

1,83.1000= 1830 (g)

Khối lượng \(H_2O\) có trong 1 lít \(H_2SO_4\) đặc là :

Khối lượng \(H_2SO_4\)  tinh khiết có trong 1 lít là : 1830- 117,12= 1712,88 (g)

Số mol \(H_2SO_4\)  có trong 1 lít axit sunfuric đặc :

 \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {{1712,88} \over {98}} = 17,48\left( {mol} \right)\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay