Bài 6.7 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Điền vào bảng sau để so sánh hai thí ng... DeHocTot.com

Bài 6.7 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

 

Điều chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương (anot)

Sản phẩm ở cực âm (catot)

Khí oxi

 

 

 

Khí clo

 

 

 

 

Viết các phương trình điện phân.

Lời giải:

Ta có bảng sau khi điền 

 

Điều

chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương

Sản phẩm ở cực âm

Khí oxi

H2O  pha thêm H2SO4

Khí oxi

Khí hiđro

Khí clo

NaCl (có màng ngăn)

Khí clo

Khí hiđro

 

 

Phương trình điện phân :


 

 

6.1.  Điền vào bảng sau để so sánh hai thí nghiệm về điện phân các dung dịch :

Điều chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương (anot)

Sản phẩm ở cực âm (catot)

Khí oxi

 

 

 

Khí clo

 

 

 

Viết các phương trình điện phân.

Lời giải:

Ta có bảng sau khi điền :

Điều

chế

Dung dịch điện phân

Sản phẩm ở cực dương

Sản phẩm ở cực âm

Khí oxi

H2O  pha thêm H2SO4

Khí oxi

Khí hiđro

Khí clo

NaCl (có màng ngăn)

Khí clo

Khí hiđro

 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay