Bài 6.72 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - So sánh thể tích khí oxi được sinh ra (đ... DeHocTot.com

Bài 6.72 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


So sánh thể tích khí oxi được sinh ra (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) khi nhiệt phân hoàn toàn mỗi chất sau : \(KMnO_4, KClO_3\) (xúc tác là \(MnO_2\)), \(KNO_3\) trong các trường hợp sau :

a)Các chất được lấy cùng khối lượng.

b) Các chất được lấy cùng số mol.

Lời giải:

Các PTHH :

a) Các chất được lấy cùng khối lượng :

Khối lượng mỗi chất là m gam, từ các PTHH (1), (2), (3) ta tính được số mol \(O_2\) sinh ra lần lươt là :  \({m \over {316}}mol, {m \over {81,7}} mol và {m \over {2O_2}}mol.\)

Kết luận : Khí oxi sinh ra ở (2) có thể tích lớn nhất, khí oxi sinh ra ở (1) có thể tích nhỏ nhất.

b) Các chất được lấy cùng số mol:

Số mol mỗi chất là n mol, từ các PTHH (1), (2), (3) ta tính được số mol \(O_2\) sinh ra lần lượt là : 0,5n, 1,5n và 0,5n.

Kết luận : Khí oxi sinh ra ở (2) có thể tích lớn nhất, khí oxi sinh ra ở (1) và (3) là bằng nhau.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay