Bài 6.73 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - ... DeHocTot.com

Bài 6.73 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Có 4 dung dịch không màu được đựng riêng biệt là : \(NaCl, Na_2SO_4, Na_2CO_3, HCL\). Hãy phân biệt mỗi dung dịch trên bằng phương pháp hoá học với điều kiện dùng thuốc thử là dung dịch \(BaCl_2\)

Lời giải:

Có thể dựa vào sơ đồ phân tích sau để nhận biết.

Phương trình phản ứng:

(1)   2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2

(2)   BaCl2 + Na2CO3 → BaCO­3↓ + 2NaCl

(3)   Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaClde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay