Bài 6.74 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Cho 35,6 gam hỗn hợp hai muối \(Na_2SO_3, Na... DeHocTot.com

Bài 6.74 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Cho 35,6 gam hỗn hợp hai muối \(Na_2SO_3, NaHSO_3 \) tác dụng với một lượng dư dung dịch \(H_2SO_4\). Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 6,72 lít khí (đktc).

a) Viết PTHH của những phản ứng đã xảy ra.

b) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a) Các PTHH :

\(Na_2SO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + H_2O + SO_2↑\)           (1)

\(2NaHSO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + 2H_2O + 2SO_2↑\)  (2)

b) Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp :

Đặt x và y là số mol của muối \(Na_2SO_3\) và \(NaHSO_3\) trong hổn hợp. Từ đó ta có hệ phương trình đại số :

\(\left\{ \begin{array}{l}
126x + 104y = 35,6\\
x + y = 0,3
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình, ta được : x = 0,2 và y = 0,1.

Đáp số: \(m_{Na_2SO_4}=25,2 gam\)

                \(m_{NaHSO_3} = 10,4 gam\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay