Bài 6.75 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :Hỗn hợp... DeHocTot.com

Bài 6.75 trang 72 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :

Hỗn hợp khí A gồm \(CO, CO_2, SO_2\)

a)\(A + dd NaOH_{dư} → khí B_1+ dd B_2\)

b) \(A + dd H_2S\) → khí C

c) A + NaOH → khí D

(NaOH trong dd nước, để trong không khí)

d) A +\(O_2\) dư  khí X 

\(X + dd H_2SO_4\) 90% → khí Y + chất lỏng Z

Lời giải:

a) \(SO_2 + 2NaOH → Na_2SO_3 + H_2O\)

\(CO_2 + 2NaOH → Na_2CO_3 + H_2O\)

 Khí \(B_1\) là CO; dd\(B_2\) chứa \(Na_2CO_3, Na_2SO_3\)

b) \(SO_2 + 2H_2S → 3S↓ + 2H_2O\)

Khí C là CO, \(CO_2\)

c) \(SO_2 + NaOH → NaHSO_3 \)

\(CO_2 + NaOH → NaHCO_3\)

Khí D là CO

d) \(2SO_2 + O_2  2SO_3 ; 2CO + O_2 → 2CO_2\)

Khí X gồm \(SO_3, CO_2 \,và\, O_2\) dư

\(SO_3 + H_2O → H_2SO_4\)

\(H_2SO_4 + nSO_3 → H_2SO_4.nSO_3\) (oleum)

Khí Y là \(O_2, CO_2\)

 Chất lỏng Z là oleum.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay