Bài 6.76 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loạ... DeHocTot.com

Bài 6.76 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại R chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân huỷ 5,53 gam \(KMnO_4\). Hãy xác định kim loại R.

Lời giải:

\(n_{KMnO_4}\) =\(\frac{{5,53}}{{158}} = 0,035\left( {mol} \right)\)

Số mol oxi tham gia phản ứng là  \(0,0175.{{80} \over {100}} = 0,014\left( {mol} \right)\)

Đặt n là hóa trị của R (n = 1,2,3)

\(\begin{array}{l}
4R\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,n{O_2} \to 2{{\rm{R}}_2}{O_n}\\
\frac{{0,0144}}{n}mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,014\,mol
\end{array}\)

Ta có:  \({{0,014.4} \over n}.R - 0,672\left( g \right) \to R = 12n\)

Từ (1):

n                       1                             2                       3

R                      12                           24                    36

                Không có KL nào          Mg                   Không có KL nào

Kim loại có hóa trị II có A =24 → Mg de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay