Bài 6.77 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nung m gam bột Fe trong O_2 thu được 11,36 g... DeHocTot.com

Bài 6.77 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nung m gam bột Fe trong O_2 thu được 11,36 gam hỗn hợp X gồm \(Fe, FeO, Fe_2O_3 \,và\, Fe_3O_4\). Cho toàn bộ X phản ứng hết với dung dịch \(HNO_3\) loãng dư, thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất,ở đktc).

Tìm m.

Lời giải:

- Từ quá trình phản ứng ta thấy số oxi hoá của các chất phản ứng ở trạng thái đầu là  \(\mathop {Fe}\limits^0 ,\mathop {{O_2}}\limits^0 ,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\) và số oxi hoá ở trạng thái cuối cùng là \(F{e^{ + 3}},{O^{2 - }},{N^{ + 2}}\). Khi đó :

 

Áp dụng  ĐLBT electron ta có:  \({{3m} \over {56}} = {{11,36 - m} \over 8} + 0,18 \Rightarrow m = 8,96\left( {gam} \right)\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay