Bài 6.78 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bìn... DeHocTot.com

Bài 6.78 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Nung m gam hỗn hợp bột Fe và S trong bình kín không có không khí. Sau phản ứng đem phần rắn thu được hòa tan vào lượng dư dung dịch HCl được 3,8 gam chất rắn X không tan, dung dịch Y và 0,2 mol khí z. Dẫn z qua dung dịch Cu(NO_3)2 dư, thu được 9,6 gam kết tủa đen.

Tìm m.

Lời giải:

- Chất rắn không tan trong HCL dư là S => \(m_S\) dư =3,8 gam

Kết tủa đen là \(CuS => n_{CuS} = 0,1 = n_{H_2S} = n_{S phản ứng}\)

→ \(m_{ S\,\,phản\,ứng} =3,2 gam\)

    0,2 mol Z gồm 0,1 mol \(H_2S\) và 0,1 mol \(H_2\)

→ \(m_{ban\,đầu}=3,8+3,2=7 gam\)

Ta lại có

\(n_{Fe\,phản\, ứng} = n_{S\,phản \,ứng} =0,1\)

\(n_{Fe\,dư} = n_{H_2} = 0,1\)

\(n_Fe\,ban\,đầu\)  → \(m_Fe\,ban\,đầu\) =0,2.56 =1 1,2(gam)

Vậy m = 11,2 + 0,7 = 18,2 (gam)

.comde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay