Bài 6.9 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - a) Cho biết tên hai dạng thù hình của ngu... DeHocTot.com

Bài 6.9 trang 60 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


a) Cho biết tên hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.

b) So sánh tính chất hoá học của hai dạng thù hình. Dẫn ra PTHH để minh hoạ.

Lời giải:

a) hai dạng thù hình của nguyên tố oxi là oxi \(O_2\) và ozon \(O_3\)

b) So sánh tính chất hoá học của oxi và ozon

oxi

ozon

 Là một phi kim hoạt động (do có độ âm điện lớn 3,44 chỉ kém F).

 a. Tác dụng với kim loại

     Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ Ag, Au và Pt) → oxit. Các phản ứng thường xảy ra ở nhiệt độ cao.

2Mg + \(O_2\) → 2MgO

3Fe + 2\(O_2\) → \(Fe_3O_4\) (thường tạo hỗn hợp 4 chất rắn)

b. Tác dụng với phi kim

- Oxi phản ứng với hầu hết các phi kim (trừ halogen) tạo thành oxit axit hoặc oxit không tạo muối.

- Các phản ứng thường xảy ra ở nhiệt độ cao.

S + \(O_2 → SO_2\)                        

C + \(O_2 → CO_2\)

2C + \(O_2\) → 2CO                    

N2 + O2 → 2NO (\(3000^oC\), có tia lửa điện)

c. Tác dụng với hợp chất có tính khử

2CO + \(O_2 → 2CO_2\)

\(4FeS_2 + 11O_2 → 2Fe_2O_3 + 8SO_2\)

 

- Có tính oxi hóa mạnh hơn Oxi:

\(O_3 + 2KI + H_2O → 2KOH + I_2 + O_2\)

\(2Ag + O_3 → Ag_2O + O_2\) (phản ứng xảy ra ngay ở nhiệt độ thường).

 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay