Bài 7.10 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - Trong mỗi cặp phản ứng sau, phản ứng n... DeHocTot.com

Bài 7.10 trang 76 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Hóa học


Trong mỗi cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn ?

a) Fe + dd HCL 0,1M và Fe + dd HCL 2M ở cùng một nhiệt độ.

b) Al + dd NaOH 2M ở 25°C và Al + dd NaOH 2M ở 50°C.

c) Zn (hạt) + dd HCL 1M ỏ 25°C và Zn (bột) + dd HCI 1M ở 25°C

d) Nhiệt phân riêng và nhiệt phân hỗn hợp \(KClO_3\) với \(MnO_2\). 

Lời giải:

a) ở cùng một nhiệt độ, cặp chất Fe + dd HCL 0,1M có tốc độ phản ứng xảy ra chậm hơn so với cặp chất Fe + dd HCL 2M, do nồng độ HCL nhỏ hơn.

b) Hai cặp chất AI + dd NaOH 2M ở 25 °C và Al + dd NaOH 2M ở 50 °C chỉ khác nhau về nhiệt độ. Cặp chất thứ hai có nhiệt độ cao hơn nên có tốc độ phản ứng cao hơn.

c) Hai cặp chất Zn (hạt) + dd HCl 1M ở 25 °C và Zn (bột) + dd HCL 1M ở 25°C chỉ khác nhau về kích thước hạt. Cặp chất thứ hai có kích thước hạt nhỏ hơn, do đó có tổng diện tích bề mặt lớn hơn và tốc độ phản ứng cao hơn.

d) Nhiệt phân \(KClO_3\) và nhiệt phân hỗn hợp \(KClO_3\) với \(MnO_2\). Trường hợp thứ hai có xúc tác nên có tốc độ phản ứng cao hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay